100 +
NHÂN SỰ TRÌNH ĐỘ ĐH
1000 +
DỰ ÁN HOÀN THÀNH
25 +
GIẢI THƯỞNG
40 +
NĂM HÌNH THÀNH
& PHÁT TRIỂN

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI UAC

Tiền thân là một doanh nghiệp thuộc Sở xây dựng Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam từ năm 1976.
Từ tháng 07 năm 2004 UAC được chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị và đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của nhà nước và thành phố.

  • Thành lập theo quyết định số: 1854/QĐUB ngày 31 tháng 08 năm 1994 của UBND Thành phố Hà Nội.
  • Ngày 15 tháng 06 năm 2005, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội có Quyết định số 4133/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà nội thành Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà nội-UAC …

khách hàng & đối tác của UAC