Thư viện ảnh
Dự án tiêu biểu
Thu, Day 14/04/2016 14:43 PM
Quy Hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 KTĐC Địa bàn Đồng Giải

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU ĐỒNG GIẢI

Vị trí: khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ

Qui mô : khoảng 5,45 ha, Quy mô dân số khoảng 1000 người

CĐT : Ban Quản lý dự án Giao thông 3 - sở GTVT Hà Nội

 Chủ nhiệm đồ án: KTS Nguyễn Quang Huy
Tham gia thiết kế:       KTS. Nguyễn Quỳnh Hoa      KTS. Thẩm Đức Hùng

Năm thực hiện : 2013

Năm hoàn thành : 2015

Các tin đã đưa ngày: