Thư viện ảnh
Tư vấn lập HS mời thầu và Phân tích đánh giá HS dự thầu
Tue, Day 07/09/2010 13:08 PM
TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
1. Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật
 
- Địa điểm : Phố Hoa Lư –Hà nội
- Thời gian thực hiện : 2002
- Công việc đảm nhiệm : Gói thầu thiết bị

2. KTX sinh viên các trường Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch

- Địa điểm : Khu văn công Mai Dịch
- Thời gian thực hiện : 2002
- Công việc đảm nhiệm : Gói thầu xây lắp 
3. Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa
 
- Địa điểm : Quận Ba Đình –Hà nội
- Thời gian thực hiện : 2001
- Công việc đảm nhiệm : Gói thầu xây lắp và thiết bị

4. Trung tâm chiếu phim Quốc gia

- Địa điểm : 87 Láng Hạ
- Thời gian thực hiện : 2002
- Công việc đảm nhiệm : Gói thầu xây lắp điện nước

5. KTX sinh viên các trường Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch

- Địa điểm : Khu văn công Mai Dịch
- Thời gian thực hiện : 2002 
- Công việc đảm nhiệm : Gói thầu xây lắp
Các tin đã đưa ngày: