Trang chủ » Công trình - Dự án » Tư vấn giám sát gói thầu hạ tầng kỹ thuật 36 ha, tái định cư khu công nghệ cao Hòa Lạc
Chi tiết dự án

– Tên dự án: Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Lạc

– Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội

– Chủ đầu tư: BQL Đầu tư phát triển các cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – Sở Công thương Hà Nội

– Nguồn vốn: Ngân sách

– Giá trị HĐ: 672.000.000 đồng

– Thời gian thực hiện: Năm 2009

– Quy mô dự án:

+ Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 36ha khu tái định cư công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội

 

Hạ tầng kỹ thuật