Thư viện ảnh

 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC

(URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT  CORPORATION - UDIC) thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Căn cứ  vào  luật tổ chức HĐND và UBND, căn cứ vào luật doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999,căn cứ vào luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26-11-2003.
 
Căn cứ quyết định số 86/2003/QĐ - TT ngày 07/05/2003 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003-2005.
 
Căn cứ quyết định số  111/2004/QĐ - Ttg ngày 23 tháng 6 năm 2004 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án thành lập  tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 
Trụ sở chính:   27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:      (84.4) 37.731.544 Fax: (84.4) 37.731.544
Email:              vanthu_tctdtpthtdt@hanoi.gov.vn
Website:          www.udic.com.vn
 
 
CÔNG TY CP TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

Tiền thân là một doanh nghiệp thuộc sở xây dựng Hà nội, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam từ năm 1976.

Từ tháng 07 năm 2004 UAC được chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị và đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của nhà nước và thành phố

Trụ sở đăng ký : tại Số 25 Phố Bùi Ngọc Dương

Phường Bạch Mai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Điện Thoại:      84.4.38634.648 -84.4.38632.429.
Fax:                84.4.38.8632.882
E-mail:            huac@vnn.vn
 

* Thành lập theo quyết định số: 1854/QĐUB ngày 31 tháng 08 năm 1994 của UBND Thành phố Hà Nội.

* Ngày 15 tháng 06 năm 2005, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội có Quyết định số 4133/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà nội thành Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà nội-UAC.

* Giấy phép kinh doanh số: 0103008692 ngày 26 tháng 07 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp (Thay đổi lần 4 Ngày 15 tháng 11 năm 2013)

* Chứng chỉ ISO 9001-2008 số HT 1759/2.14.34
Hiệu lực giấy chứng nhận  từ ngày 04/04/2014 đến ngày 03/04/2017  do QUACERT cấp.

* Tổng Giám đốc: KTS. Nguyễn Đình Thanh
 


Chủ tịch HĐQT UAC
Ông Giang Quốc Trung
      
Tổng Giám đốc UAC
Ông Nguyễn Đình Thanh