Thư viện ảnh
  Trung tâm Tư vấn thiết kế 1
  A. CHỨC NĂNG PHÒNG BAN : Tư vấn, lập dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tư vấn thiết kế Quy Hoạch. - Tư vấn thiết kế công trình Dân dụng và Công Nghiệp.
  Trung tâm Tư vấn thiết kế 2
  I. Chức năng của Trung tâm: - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. - Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.
  Trung tâm Tư vấn thiết kế 3
  1. Chức năng: - Tư vấn lập dự án. - Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch nội, ngoại thất. - Tư vấn giám sát thi công. - Tư vấn đấu thầu, lập tổng dự toán. - Thẩm tra thiết kế.
  Trung tâm Tư vấn thiết kế 4
  Chức năng phòng ban:       Tư vấn thẩm tra công trình Dân Dụng và Công Nghiệp.  Tư vấn thiết kế công trình Dân Dụng và Công Nghiệp. Tư vấn kết cấu công trình Dân Dụng và Công Nghiệp. Tư vấn , lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu. Hợp tác với tư vấn nước ngoài với vai trò tư vấn địa phương.
  Trung tâm tư vấn thiết kế 5: Chuyên Tư vấn thiết kế, quy hoạch, công trình dân dụng, công nghiệp, nội ngoại thất, cây xanh sân vườn, hợp tác với tư vấn nước ngoài với vai trò tư vấn địa phương.
  Trung tâm Tư vấn thiết kế 8
  I. Các hoạt động tư vấn chính của trung tâm: - Tư vấn lập, quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, thiết kế quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc, kết cấu, M&E và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, khu công nghiệp.
  Trung tâm Trắc địa bản đồ
  Nội dung hoạt động đo đạc bản đồ của Trung tâm trắc địa bản đồ theo giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 251 Cục đo đạc bản đồ cấp ngày 29/11/2005 và bản đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 24/11/2005 là:
Trang  1 2   Trang sau Trang sau