Thư viện ảnh
Bộ Xây dựng
Thu, Day 18/09/2014 03:06 AM
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 11/2014/TTBXD quy định công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân

 

. Theo đó:
Tổ chức, cá nhân khi làm hồ sơ năng lực đăng ký công bố phải có:

- Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp (nếu là nhà thầu nước ngoài).

Riêng tổ chức nước ngoài, bản đăng ký và hồ sơ phải được dịch sang Tiếng Việt có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

- Với cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức.

Các giấy tờ trên phải là bản sao y bản chính (định dạng PDF).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2014, thay thế Quyết định 02/2008/QĐ-BXD.

 

 

Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: