Thư viện ảnh
Các dự án đầu tư về quy hoạch
Tue, Day 07/09/2010 13:02 PM
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ QUY HOẠCH
1. Khu công nghiệp Hà nội - Đài tư.
- Địa điểm : huyện Gia lâm - Hà nội.
- Loại hình và quy mô dự án : Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy. Quy mô diện tích 40 ha.
- Thời gian thực hiện : 1996 - 1997.
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Tư vấn và thiết kế qui hoạch chi tiết.

2. Khu công viên vui chơi giải trí Mễ trì

- Địa điểm : Xã Mễ trì - huyện Từ liêm - Hà nội
- Loại hình và quy mô dự án : Dịch vụ vui chơi giải trí, qui mô: 291,12 ha
- Thời gian thực hiện : 1999
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế quy hoạch
3. Dự án khu đô thị mới Yên Hòa - Nhân Chính
 
- Địa điểm : Yên Hòa - Nhân Chính Hà nội
- Loại hình và quy mô dự án : Chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, tổng diện tích 39,9024 ha
- Thời gian thực hiện : 2000-2003
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế quy hoạch.
4. Dự án phát triển nhà trong Khu đô thị mới tại Hà Nội
 
- Thời gian thực hiện : 2002-2003
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Thiết kế quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
 
5. Khu đô thị mới Ciputra Hà nội
 
- Địa điểm : phường Phú Thượng - quận Tây Hồ
- Thời gian thực hiện : 2001-2002
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Thiết kế quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát địa kỹ thuật, đạc mặt bằng hiện trạng, thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

6. Công viên Yên Sở

- Địa điểm : huyện Thanh Trì - Hà Nội
- Thời gian thực hiện : 2002-2003
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Thiết kế kỹ thuật thi công, khảo sát địa kỹ thuật, đạc mặt bằng hiện trạng.

7. Khu đô thị Nam Thăng Long

- Địa điểm : Huyện Từ Liêm - Hà nội
- Thời gian thực hiện : 2002 - 2004
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Khảo sát địa chất, đo đạc, Quy hoạch, thiết kế HTKT

8. Làng Quốc tế Thăng Long.- Địa điểm : Nghĩa Đô, Huyện Tư Liêm, Hà nội.

- Loại hình và quy mô dự án : Khu nhà ở, khách sạn cho thuê
- Quy mô diện tích của dự án : 10 ha.
- Thời gian thực hiện : 1994 -1997.
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Quy hoạch, tư vấn thiết kế.

 9. Làng văn hóa công nghệ Lưu Cầu.

- Địa điểm : Đức Giang - huyện Gia Lâm - Hà nội.
- Loại hình và quy mô dự án : Nhà máy mỹ nghệ.
- Thời gian thực hiện : 1995 -1996.
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Tư vấn và thiết kế qui hoạch   
Các tin đã đưa ngày: