Thư viện ảnh
Các dự án đầu tư về XD hạ tầng kỹ thuật
Tue, Day 07/09/2010 13:20 PM
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Khu công nghiệp Suối Dầu- Tỉnh Khánh Hoà
 
- Địa điểm : Suôí Dầu - Khánh Hòa
- Loại hình và quy mô dự án : Khu công nghiệp tập trung. Qui mô xây dựng đợt 1: 72 ha/150 ha
- Thời gian thực hiện : 1998

2. Khu đô thị mới Đường Đệ Khánh Hòa

- Địa điểm : Phường Vĩnh Hải - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Loại hình và quy mô dự án : Xây dựng hạ tầng KT khu đô thị mới, quy mô 87 ha
- Thời gian thực hiện : 1999
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế hạ tầng kỹ thuật
3. Khu công nghệ cao Hoà Lạc
 
- Địa điểm : phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân
- Thời gian thực hiện : 2001-2002
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Thiết kế hạ tầng kỹ thuật dự án
 
4. Xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây
 
- Địa điểm : Quận Tây Hồ - Hà nội
- Thời gian thực hiện : 2002 - 2003
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : đo đạc, khảo sát địa chất, thiết kế KTTC hạ tầng KT

5. Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (Khu đô thị văn phòng đại diện 63 tỉnh, thành phố)


- Địa điểm : đuờng Trần Duy Hưng - Hà nội
- Thời gian thực hiện : 2002-2004
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Khảo sát địa chất, Thiết kế qui hoạch, lập BCNCKT, Thiết kế KTTC hạ tầng kỹ thuật
 
6. Cụm công nghiệp Tháp Chàm Ninh Thuận
 
- Địa điểm : Tỉnh Ninh Thuận
- Thời gian thực hiện : 2003
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Thiết kế KTTC hạ tầng kỹ thuật
Các tin đã đưa ngày: