Thư viện ảnh
Giáo dục, đào tạo
Thu, Day 17/03/2011 09:54 AM
Cải tạo nâng cấp trường kỹ thuật Cao Thắng

- Địa điểm                                 : 65 Huỳnh Thúc Kháng – TP HCM

- Chủ đầu tư                             : Trường CĐ KT Cao Thắng

- Giá trị hợp đồng                     : 876.454.000 VNĐ

- Thời gian thực hiện                 : 2004

- Nhiệm vụ công ty đảm trách    : Thiết kế TKKT, thiết kế KTTC


Các tin đã đưa ngày: