Thư viện ảnh
Sở Tài nguyên MT & NĐ
Thu, Day 04/11/2010 17:05 PM
Cấp phép xây dựng cải tạo nhà thuộc nhà thuê của Nhà nước

1. Thẩm quyền:

- Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thoả thuận cho Bên thuê nhà được phép làm thủ tục xin cấp phép xây dựng cải tạo nhà bằng nguồn kinh phí của Bên thuê.

2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

- Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Phòng Tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 1 số nhà 18 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 7735113; 7731571; 7731566

- Fax: 7731556 (Không nhận hồ sơ qua Fax)

 

3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Nhà ở (3 bộ hồ sơ):

- Đơn (mẫu M40/1);

- Hợp đồng thuê nhà (sao của Công ty);

- ảnh mặt đứng nhà (gốc);

- Thiết kế (gốc của đơn vị có tư cách pháp nhân).

- Báo cáo của Công ty Quản lý và Phát triển nhà (theo mẫu)

2. Nhà chuyên dùng (3 bộ hồ sơ):

- Đơn đề  nghị  của  tổ  chức;

- Quyết định thành lập Doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh (sao công chứng);

- Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng thuê đất (foto);

- Quyết định duyệt dự án (foto);

- ảnh mặt đứng nhà (gốc);

- Thiết kế (gốc của đơn vị có tư cách pháp nhân).

- Báo cáo của Công ty Quản lý và Phát triển nhà (theo mẫu).

 

4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

-Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần

-Giờ trong ngày:  Giờ hành chính

-Số ngày trả kết quả: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 

5. Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ:

Chưa thu lệ phí

 

6. Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

Luật Đất đai 2003, Luật Nhà ở 2005

Chính phủ

 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

Bộ

Thông tư 09/2005/TT-BXD (217/3/2006)

UBND Thành phố

Quyết định 109/2001/QĐ-UB.

Sở chuyên ngành

Quyết định 117/QĐTNMT&NĐ 29/1/2004

Đơn vị ban hành

Không có

Các tin đã đưa ngày: