Thư viện ảnh
Lĩnh vực chuyên môn
Sun, Day 29/08/2010 12:42 PM
Chi tiết Hoạt động Tư vấn

1. Giai đoạn lập dự án đầu tư :

- Lập hồ sơ xin phép đầu tư.

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.

- Soạn thảo Đơn xin phép đầu tư, Điều lệ công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn  nước ngoài, Hợp đồng liên doanh.

- Giúp nhà đầu tư tìm địa điểm xây dựng nhà máy và thỏa thuận với địa phương về địa điểm, giá thuê đất, giá đền bù và các thủ tục khác.

- Nộp hồ sơ xin phép đầu tư cho MPI và thay mặt chủ đầu tư giải trình với các cơ quan phê duyệt của Chính phủ Việt Nam.

- Thúc đẩy tiến trình xin phép đầu tư để đảm nhận được giấy phép.

2. Giai đoạn thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết

- Đo đạc bản đồ địa hình khu vực xây dựng tỷ lệ 1/500; 1/2000 và các loại tỷ lệ khác.

- Khảo sát địa chất công trình.  

- Thiết kế chi tiết ( trên cơ sở thiết kế cơ bản của chủ đầu tư )

- Phần xây dựng ( tổng mặt bằng, kiến trúc, nền móng, xây dựng ).

- Phần cung cấp điện cho từng thiết bị trong các hạng mục công trình bên ngoài

- Thiết  kế chiếu sáng trong và bên ngoài

- Hệ thống cung cấp khí nén, nhiệt, hơi nước, thông gió điều hoà...

- Hệ thống cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt  và cứu hoả.

- Hệ thống báo cháy bán tự động và tự động.

- Hệ thống truyền thanh.

- Hệ thống điện thoại

- Hệ thống xử lý nước thải và thải nước mặt.

- Thiết kế các thiết bị phi tiêu chuẩn. Sản phẩm thiết kế ( bằng chương trình Autocad R14 đến R2004 ) UAC  giao cho chủ đầu tư gồm: đĩa mềm 01 bộ, bản in 09 bộ.

3. Giai đoạn giải quyết các thủ tục để tiến hành xây dựng

- Xin giấy phép sử dụng đất.

- Lập hồ sơ xin giấy phép thẩm định thiết kế.

- Lập đề án cứu hỏa và xin giấy phép thỏa thuận phòng cháy chữa cháy.

- Lập đề  án môi trường và xin giấy phép thỏa thuận môi trường (tùy thuộc tính chất sản xuất )

- Xin giấy phép xây dựng.

4. Giai đoạn tổng thầu xây dựng

- Thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.

- Chọn nhà thầu hoặc đấu thầu xây dựng và tổ chức đấu thầu.

- Vạch tiến độ xây dựng, giám sát và quản lý việc thi công của các nhà thầu trên công trường theo đề án thiết kế.

-  Tư vấn cho chủ đầu tư về giá cả thầu xây dựng.

- Tổ chức nghiệm thu thanh toán từng phần, quyết toán và bàn giao toàn bộ công trình.

- Giám sát chất lượng tiến độ xây dựng toàn diện công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị, điện nước, khí nén...

- Xin giấy phép nhập khẩu thiết bị, vật tư,... phục vụ cho xây dựng, các thủ tục tiếp nhận ở cảng và vận chuyển về công trường.

- Làm các thủ tục xin giấy phép về thu lôi chống sét, cứu hoả, làm môi trường đăng kiểm các thiết bị nồi hơi, khí nén, cầu trục ,...

- Làm các thủ tục xin giấy phép giám định chất lượng để đưa nhà máy vào sản xuất theo quy định của Chính phủ Việt nam.

Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: