Thư viện ảnh
Văn hóa, Thể thao
Tue, Day 28/09/2010 11:08 AM
Chỉnh trang công viên Thống Nhất chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Địa điểm: Nguyễn Đình Chiểu - phường Lê Đại Hành - Hà Nội

 

Quy mô: 10.5 ha

 

Các tin đã đưa ngày: