Thư viện ảnh
Văn phòng, Thương mại, Dịch vụ
Tue, Day 28/09/2010 09:38 AM
Cửa hàng kinh doanh và Văn phòng làm việc

249 – Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2010

Quy mô: 7 tầng

Chủ trì : Trần Hoàng Minh

Thiết kế: Đinh Thị Thu Trang

Các chỉ tiêu kỹ thuật khu đất:

- Diện tích khu đất quy hoạch xây dựng: 533,6 m2

Bao gồm:

- Diện tích đất tạm giao cho chủ đầu tư quản lý (không xây dựng công trình): 118,1 m2

- Diện tích đất xây dựng công trình: 415,5 m2

Trong đó:

- Diện tích xây dựng công trình: 220 m2

- Diện tích sân đường, cây xanh: 184,1 m2

- Diện tích sàn xây dựng: 1760 m2

- Mật độ xây dựng 52%

- Hệ số sử dụng đất: 4,2

- Tầng cao công trình: 7 tầng + 1 tầng hầm + 1 tum

Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: