Thư viện ảnh
Nhà ở, Khách sạn
Thu, Day 17/03/2011 10:40 AM
Cụm nhà N2(A,B.C.D,D,E.F)

- Địa điểm                             :  Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính

- Chủ đầu tư                         :  Công ty Đầu tư phát triển nhà số 6

- Giá trị hợp đồng                 :  180.650.000 VND

- Thời gian thực hiện             :  2004

Các tin đã đưa ngày: