Thư viện ảnh
Tin tức
Sun, Day 27/08/2017 22:11 PM
Đại Hội Đoàn Thanh Niên Nhiệm kỳ 2017 2019 Công ty UAC

Tổng Giám đốc Công ty UAC

Phó Bí Thư Tổng UDIC

BCH Đoàn Thanh niên Nhiệm Kỳ 2017-2019 ra mắt Đại Hội

Bí thư: Nguyễn Quang Huy - GĐ TT 3.

        Phó Bí Thư: Đoàn Thị Hiền - Phạm Văn Tiến

   Ủy viên: Nguyễn Vân Trang - Đào Lê Đức

Các tin đã đưa ngày: