Thư viện ảnh
Đo vẽ bản đồ hiện trạng
Tue, Day 07/09/2010 13:28 PM
ĐO VẼ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG
1. Đo vẽ bản đồ Phường 1,2,3 Quận 8 TPHCM
 
- Địa điểm : Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian thực hiện : 2001
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo , vẽ bản đồ

2. Đo vẽ bản đồ các xã Quảng Minh, Quảng Châu, NInh Sơn

- Địa điểm : Bắc Giang
- Thời gian thực hiện : 2001
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo , vẽ bản đồ

3. Đo vẽ bản đồ các phường: Hàng Bài , Trần Hưng Đạo, Kim Giang , Thanh Xuân Bắc

- Địa điểm : TP Hà nội
- Thời gian thực hiện : 1998-2000
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo , vẽ bản đồ

4. Đo vẽ bản đồ thị trấn Hưng Hà - Thái Bình

- Địa điểm : Thái Bình
- Thời gian thực hiện : 2001-2002
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo , vẽ bản đồ

5. Đo vẽ bản đồ địa chính các xã: Hoàng Minh, Hồng Thái , Nhãn Nam

- Địa điểm : Bắc Giang
- Thời gian thực hiện : 2002
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo , vẽ bản đồ

6. Đo vẽ bản đồ địa chính xã Tân Thới Nhì - Thị trấn Hoóc Môn

- Địa điểm : Huyện Hóoc Môn
- Thời gian thực hiện : 2002
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo , vẽ bản đồ

7. Quan trắc lún định vị các công trình Nhà ở, công trình công cộng

- Địa điểm : TP Hà nội
- Thời gian thực hiện : 1998-2002
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Quan trắc lún , định vị công trình

8. Lập quy hoạch sử dụng đất Huyện Thanh Thuỷ, các xã phường Thànhphố Việt Trì

- Địa điểm : Tỉnh Phú Thọ
- Thời gian thực hiện : 2001
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Lập Quy hoạch sử dụng đất.

9. Đo đạc xây dựng lưới địa chính cấp 2 huyện Hóc Môn

- Địa điểm : Huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh
- Thời gian thực hiện : 2003
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Đo, vẽ Bản đồ
Các tin đã đưa ngày: