Thư viện ảnh
Tin tức
Thu, Day 26/08/2010 22:40 PM
Gỡ khó cho các dự án giao thông triển khai tốc độ... “Rùa”

Báo Kinh tế & Đô thị số 239 ra ngày 19/12 có bài “Dự án giao thông triển khai với tốc độ rùa: Cỗ máy ngốn tiền” phản ánh về tình trạng hiện nay hàng loạt dự án giao thông triển khai chậm trở nên quá quen thuộc đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông; chậm ngày nào sẽ phát sinh hàng loạt những khó khăn ngày đó, lớn nhất là lãng phí tiền của do đội giá vật liệu xây dựng làm cho hầu hết các dự án đều phải xin nâng kinh phí đầu tư xây dựng? Để tháo gỡ những khó khăn trên, Bộ GTVT vừa có văn bản số 8453/BGTVT – CGĐ theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP về điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây dựng giao thông sử dụng vốn NSNN...

Gỡ khó cho việc đội giá vật liệu

Với những hướng dẫn tại văn bản trên, không chỉ góp phần gỡ khó cho các nhà thầu trước tình trạng giá VLXD biến động mạnh trong thời gian gần đây mà còn tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, Ban QLDA chủ động phê duyệt điều chỉnh các loại đơn giá tại các dự án hạ tầng giao thông đang thi công dang dở hiện nay. Đây thực sự là liều thuốc hữu hiệu cho các nhà thầu đang đứng trước nguy cơ phá sản khi hầu hết giá cả các yếu tố đầu vào tăng đột biến so với đơn giá dự thầu. Việc điều chỉnh giá đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí đầu tư XDCT theo Nghị định 99 chỉ được tiến hành đối với các hợp đồng xây dựng thuộc loại giá hợp đồng theo giá điều chỉnhvà đối với các trường hợp được điều chỉnh đã ghi trong hợp đồng. Đối với các loại hợp đồng không phải là hợp đồng điều chỉnh giá thì không thực hiện điều chỉnh giá. Trường hợp đặc biệt muốn thay đổi hình thức hợp đồng phải có sự cho phép của cấp có thẩm quyền và phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trong trường hợp các nội dung về điều chỉnh giá (các trường hợp được điều chỉnh, phương pháp, cách thức, phạm vi điều chỉnh...) chưa được quy định rõ trong hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tưvà nhà thầu phải thương thảo, làm rõ, đưa vào phụ lục bổ sung hợp đồng để thực hiện sau khi có văn bản báo cáo được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.

Điều chỉnh giá hợp đồng

Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị có sự thay đổi và biến động lớn hoặc khi Nhà nước thay đổi, điều chỉnh các chính sách liên quan cần phải áp dụng hoặc kết hợp các phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, các tổ chức tư vấn, Tổng cục Thống kê công bố và phương pháp tính toán bù trừ trực tiếp để điều chỉnh giá hợp đồng thì bên ký hợp đồng phải cân nhắc quyết định việc lựa chọn phương pháp điều chỉnh, thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng, trường hợp phải lập mới các định mức, đơn giá xây dựng công trình thì chủ đầu tư căn cứ các quy định của NĐ 99/2007/NĐ - CP để thực hiện...

Liên quan đến các dự án quyết định đầu tư trước khi NĐ 99/2007/NĐ - CP có hiệu lực thi hành và đang thực hiện dang dở, loại dự án đang chiếm tới 80% đầu mục dự án đang triển khai của ngành GTVT, nếu cần thiết quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo NĐ99/2007/NĐ-CP ngay thì các Ban QLDA phải rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng, lập báo cáo gồm các nội dung: điều kiện thực hiện điều chỉnh giá, khối lượng thực hiện còn lại, xác định ảnh hưởng của trượt giá đến việc thực hiện khối lượng còn lại, dự kiến giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh... trình cấp quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp nhà thầu xây lắp không đảm bảo hoàn thành gói thầu kể cả sau khi đã tiến hành điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định của NĐ99/2007/NĐ - CP thì chủ đầu tư đề xuất các hình thức điều chỉnh bổ sung nhà thầu hoặc chấm dứt hợp đồng, xử lý nhà thầu theo quy định.

Đối với các dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư, nếu cần thiết phải áp dụng theo NĐ99/2007/NĐ - CP thì các đơn vị khẩn trương có báo cáo đề xuất để Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép thực hiện. Đối với dự án do Bộ quyết định đầu tư và giao cho các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT (GTCC), các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư, Bộ ủy quyền cho các đơn vị này phê quyệt và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt đơn giá và phần tăng, giảm do điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng. Đối với các dự án do Bộ làm chủ đầu tư và giao các Ban QLDA quản lý thực hiện đầu tư, Bộ ủy quyền TGĐ các Ban QLDA phê duyệt điều chỉnh đơn giá và phần tăng giảm do điều chỉnh đơn giá sau khi đã tiến hành báo cáo Bộ GTVT và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan tới vấn đề này...

Với cơ chế đặc thù trên, chắc chắn các dự án giao thông đang triển khai với tốc độ rùa sẽ có cơ hội chạy nhanh đểvề đích sớm.

Các tin đã đưa ngày: