Thư viện ảnh
Nhà ở, Khách sạn
Wed, Day 29/09/2010 21:09 PM
Khách sạn 22 Đoàn Trần Nghiệp

- Chủ đầu tư : Ông Nguyễn Danh Tươi.

- Qui mô :   + Chiều cao 10 tầng.

                   + Diện tích xây dựng :   235 (m2).

 

 

Các tin đã đưa ngày: