Thư viện ảnh
Khảo sát địa kỹ thuật
Tue, Day 07/09/2010 13:50 PM
KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT


1. Khu di dân 7,2 ha Vĩnh Phúc ( 10 nhà 5-6 tầng)

- Địa điểm : Ba Đình Hà nội
- Loại hình và quy mô dự án : Nhà ở di dân 10 nhà 5-6 tầng, HTKT toàn khu
- Thời gian thực hiện : 1997-2002

2. Cải tạo nâng cấp Cung văn hoá thể thao thanh niên Hà nội

- Địa điểm : Số 1 Tăng Bạt Hổ
- Thời gian thực hiện : 1996

3. Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà

- Địa điểm : Ba đình - Hà nội
- Thời gian thực hiện : 1996

4. Nhà ở chung cư cao tầng Nơ 14

- Địa điểm : Khu đô thị mới Định Công
- Loại hình và quy mô dự án : Chung cư cao tầng
- Thời gian thực hiện : 2001

5. Trường THCS Hoàng Đồng Lạng Sơn

- Địa điểm : Thị xã Lạng Sơn
- Loại hình và quy mô dự án : Trường THCS
- Thời gian thực hiện : 2001

6. Cải tạo nâng cấp TCTy Hoá chất Việt Nam

- Địa điểm : 1A Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà nội
- Loại hình và quy mô dự án :
- Thời gian thực hiện : 2002

7. Nâng cấp Công viên Thống Nhất- Địa điểm : Hà nội

- Loại hình và quy mô dự án :
- Thời gian thực hiện : 2003

8. Trường mầm non Tuổi Hoa

- Địa điểm : Khu B Thành Công
- Loại hình và quy mô dự án :
- Thời gian thực hiện : 2004
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Khảo sát địa kỹ thuật

 9. Khu nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê

- Địa điểm : 25 Thái Thịnh
- Loại hình và quy mô dự án : Nhà 11 tầng
- Thời gian thực hiện : 2005
- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Khảo sát địa kỹ thuật

 

Các tin đã đưa ngày: