Thư viện ảnh
Dự án tiêu biểu
Fri, Day 01/04/2016 16:27 PM
Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô K tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500

Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội 

Địa chỉ: Phường Phúc lợi - Quận Long Biên - Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: