Thư viện ảnh
Dự án tiêu biểu
Thu, Day 26/08/2010 23:48 PM
Khu đô thị Nam vân Trì

Dự án phát triển nhà - khu đô thị mới Hà Nội - Khu Nam Vân Trì


 

Dự án phát triển nhà - Khu đô thị mới Hà nội - Khu Nam vân Trì

 

Địa điểm: Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Nhiệm vụ đảm trách: Lập BCNCKT. 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Hà Nội.

Vốn đầu tư: 105.000.000 USD.

Diện tích: 270.150.000 m2

Thời gian hoàn thành: Đang thực hiện.

Hợp tác quốc tế: Công ty Hankil, Hàn Quốc.

Các tin đã đưa ngày: