Thư viện ảnh
Nhà ở, Khách sạn
Thu, Day 17/03/2011 13:49 PM
Khu nhà ở Đồng kênh trong Hải phòng

- Địa điểm                              : phường Kênh Dương, quận Lê Chân Hải Phòng

- Chủ đầu tư                           : Công ty Xây dựng Dân Dụng – Hà Nội

- Giá trị hợp đồng                   :1.374.000.000VNĐ

- Thời gian thực hiện               : 2009

- Nhiệm vụ công ty đảm trách : Thiết kế KTTC

Các tin đã đưa ngày: