Thư viện ảnh
Giáo dục, đào tạo
Wed, Day 29/09/2010 20:22 PM
Khu nhà ở học viên – Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

Địa điểm : Xã Xuân Phương – Huyện Từ Liêm – Hà Nội.

- Chủ đầu tư : Ban quản lý Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

- Qui mô :   + Chiều cao 15 tầng + 1 tầng bán âm.

                    + Diện tích xây dựng : 960 (m2).

 

 

Các tin đã đưa ngày: