Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Sun, Day 29/08/2010 12:46 PM
Lịch sử

Được thành lập từ năm 1976, tiền thân là Viện thiết kế nhà ở Hà Nội

Tên gọi qua các thời kỳ:

  • Viện thiêt kế nhà ở Hà nội (1976)
  • Viện thiết kế kiến trúc đô thị Hà nội (1989)
  • Công ty tư vấn kiến trúc đô thị Hà nội (1994)
  • Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà nội (2005)

Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước; thuộc sở hữu của các cổ đông; hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 1999.

Quyết định thành lập doanh nghiệp số : 4133/QĐ-UB ngày 15/6/2005 của UBND Thành phố Hà nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0103008692 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 7 năm 2005; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03 tháng 12 năm 2009.

Liên danh với Công ty RDC Architects Pte.Ltd  của Singapore trong các lĩnh vực sau: Lập dự án; Quản lý dự án; Tư vấn, thiết kế; Phát triển đào tạo.

Các tin đã đưa ngày: