Thư viện ảnh
Lĩnh vực chuyên môn
Sun, Day 29/08/2010 12:56 PM
Lĩnh vực hoạt động

* Tư vấn đầu tư cho các nhà thầu trong và ngoài nước. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

* Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu: đối với các công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp.

*  Thiết kế các công trình cầu, đường bộ.

* Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất: đối với các công trình dân dụng và công nghiệp.

* Thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, quy hoạch tổng mặt bằng công trình: đối với các công trình  xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nông nghiệp, lâm nghiệp (kho, lán, trại, trạm);

* Thiết kế quy hoạch đô thị, nông thôn, khu công nghiệp.

* Thiết kế điện: đối với công trình xây dựng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp

*  Thiết kế san nền, hệ thống cấp thoát nước, đường nội bộ: đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

* Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, môi trường môi sinh và đánh giá tác động môi trường với các dự án xây dựng công trình. Khảo sát kinh tế xã hội và điều tra lưu lượng giao thông.

* Thiết kế kỹ thuật, thiết kế công nghệ, thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng, lập tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn.

* Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, tổng dự toán.

* Xây dựng công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp, hạ tầng kỹ xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thực hiện tổng thầu EPC, BOT, BT các dự án đầu tư xây dựng.

* Tư vấn giám sát các công trình  xây dựng, lắp đặt thiết bị trong lĩnh vực: dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

* Lập dự án, tư vấn thiết kế hệ thống đường dây điện thoại, truyền hình, camera.

*. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

* Đo đạc bản đồ địa chính, địa hình, để phục vụ cho việc: quy hoạch phát triển đô thị, phát triển vùng, quản lý đất đai, địa giới hành chính, quy hoạch sử dụng đất, công tác trắc địa công trình: lún,nghiêng, biến dạng, định vị tuyến, lập hồ sơ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng và phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Tổ chức quản lý dự án, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

FIELDS OF BUSINESS

* Investment consultancy for domestic and foreign investors. Management consultancy for construction investment project.

* Design for masterplan and structure: for civil, industrial, urban infrastructure engineering, industrial park;

* Design for bridge and road works;

* Design  for exterior and interior architecture, masterplan in term of: for civil and industrial construction works;

* Design  for exterior and interior architecture,

masterplan in term of civil engineering industrial, export processing park, hi-tech park, agriculture, forest (warehouse, hatches, camps, site office...)

* Planning design  for urban, rural and industrial park

* Electrical design for:  civil engineering, industrial, urban infrastructure, export processing,high-technology (hi-tech), and industrial park;

* Design for land works, water works in terms of supply drainages and sewage, internal roads: for civil engineering, industrial, urban infrastructure, export processing, hi-tech, and industrial  zones;

* Investigation of geography, site topography,hydrogeology, biological environment, and assessment of environmental impact on construction

 projects. Socio-economy investigation and traffic volume survey;

* Technical design, technological design, construction design, estimated total cost for civil engineering, industrial, urban and rural infrastructure  works

* Inspection of investment projects, design and total cost estimates

* Constructing civil, commercial, industry, social works, infrastructure, playing as the main role in construction management projects of EPC, BOT, BT.

* Supervising Consultancy service for construction works, civil and industrial infrastructure.

* Project making, consultantcy service for low-voltage system such as: telephone, television cable, camera.

* Making of invited tender record; assessing and analysing for tender record.

* Site survey and making geography map  serving for the work of urban planning, region development, land management, authority-managing boundary, land use planning, soil inspetion work, subsidence, inclination,deformation, axe define, lan map for site clearance work and making landuse-licensed certificate.

* Operating the project management work, inspection and certificating the proper of construction quality.

Các tin đã đưa ngày: