Thư viện ảnh
Văn phòng, Thương mại, Dịch vụ
Thu, Day 17/03/2011 15:18 PM
Nhà biểu diễn nhà hát ca múa nhạc VN

- Địa điểm                             : Đưòng Huỳnh Thúc Kháng - Hà nội

- Chủ đầu tư                         : Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam

- Vốn đầu tư                         : 60 tỷ VNĐ

- Giá trị hợp đồng                 : 956.628.000 VND

- Thời gian thực hiện             : 2003 - 2004

- Nhiệm vụ công ty đảm trách:  Thiết kế KTTC

Các tin đã đưa ngày: