Thư viện ảnh
Khu đô thị mới, Khu Công nghiệp
Fri, Day 01/04/2011 18:28 PM
Nhà chung cư cao tầng – Binh đoàn 12

- Địa điểm                           : Phường Định Công – quận Hoàng Mai

- Chủ đầu tư                        : Tổng công ty XD Trường Sơn

- Giá trị hợp đồng                  : 1.188.812.601VNĐ

- Thời gian thực hiện             : 2009

- Nhiệm vụ công ty đảm trách :Lập DADT; Thiết kế KTTC

Các tin đã đưa ngày: