Thư viện ảnh
Văn hóa, Thể thao
Tue, Day 28/09/2010 10:52 AM
Nhà lưu trú VĐV Công ty CP Bóng đá Hòa Phát

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bóng đá Hòa Phát

Tác giả: KTS Nguyễn Việt Dung

Năm thực hiện: 2010

Các tin đã đưa ngày: