Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Sun, Day 29/08/2010 12:48 PM
Nhân lực và chuyên gia chính theo các chuyên ngành

STT

Chuyên ngành

Số lượng

1

Kiến trúc sư

43

2

Kỹ sư xây dựng

31

3

Kỹ sư đô thị

20

4

Kỹ sư kinh tế

        10

5

Kỹ sư trắc địa

08

6

Kỹ sư địa chất

07

7

Cử nhân kinh tế , tài chính

06

8

Cử nhân ngoại ngữ

02

9

Kỹ sư giám sát


10

Và các chuyên ngành khác


11

Thạc sĩ

5

12

Tiến sĩ


13

2 bằng đại học trở lên


Các tin đã đưa ngày: