Thư viện ảnh
QUY HOẠCH
Fri, Day 01/04/2011 18:55 PM
QH chi tiết QH 1/500 Khu TT Vĩnh Hồ

ĐC quy hoạch chi tiết QH 1/500 Khu TT Vĩnh Hồ 

- Địa điểm                           : Đống Đa – Hà nội

- Chủ đầu tư                        : Công ty CP Sông Đà 909

- Giá trị hợp đồng                 : 579.704.000VND

- Thời gian thực hiện             :  2007

Các tin đã đưa ngày: