Thư viện ảnh
Bộ Xây dựng
Fri, Day 06/05/2016 10:46 AM
Quyết định số 1373/QĐBXD; 1300/QĐBXD; 1134/QĐBXD;981/QĐBXD
1373/QĐ-BXD 25/11/2015 Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
1300/QĐ-BXD 30/10/2015 Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
1161/QĐ-BXD 15/10/2015 Quyết định s1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014. Thông tin văn bản           Tải về
1134/QĐ-BXD 8/10/2015 Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tin văn bản           Tải về
981/QĐ-BXD 27/8/2015 Quyết định số 981QĐ-BXD ngày 27/8/2015 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao. Thông tin văn bản           Tải về
Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: