Thư viện ảnh
Thành phố Hà Nội
Thu, Day 04/11/2010 11:55 AM
Quyết định số 34/2010/QĐUBND của UBND TP Hà Nội
V/v Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Số hiệu văn bản 34/2010/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/08/2010
Ngày có hiệu lực 26/08/2010
Trích yếu nội dung
Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Người ký
File gắn kèm QD34.pdf
Các tin đã đưa ngày: