Thư viện ảnh
Sở Kế hoạch Đầu tư HN
Tue, Day 16/11/2010 14:07 PM
Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu ( mẫu biểu HDHAPI1105).

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

 

 

Loại 4: Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng; các gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá trị trên 1 tỷ đồng

***

I. Thẩm quyền giải quyết:       Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

                                                Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

II. Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

-         Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

-         Địa chỉ:  Tầng 1 – 16 Cát Linh – Đống đa – Hà Nội

-         Điện thoại:        04.38257410            Fax:             04.38251733

III. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

          1. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng; các gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá trị trên 1 tỷ đồng thuộc thẩm quyền UBND Thành phố phê duyệt và uỷ quyền phê duyệt cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, bao gồm:

1.1- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu của Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Nội dung của Tờ trình tham khảo tương tự quy định tại khoản 1 điều 58 Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ).

1.2 - Tài liệu kèm theo gồm:

1.2.1 - Quyết định đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (đối với các công việc chuẩn bị dự án).

1.2.2 - Kế hoạch đấu thầu được duyệt.

1.2.3 - Gói thầu đã được phê duyệt dự toán theo quy định.

1.2.4 - Hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư  và hồ sơ đề xuất của Nhà thầu (theo khoản 4 Điều 35 NĐ 111/2006/NĐ-CP);

1.2.5 - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư.

2.     Số lượng hồ sơ nộp:   01 bản

3.     IV. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

1.     Ngày trong tuần:  Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

2.     Giờ trong ngày:                  8h00 đến 10h30; 13h30 đến 15h00

3.      Số ngày trả kết quả:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:         03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Thời gian thẩm định:                         24 ngày làm việc

- Thời gian  phê duyệt:                        03 ngày làm việc

(Tính theo ngày làm việc sau khi có hồ sơ hoàn chỉnh, không bao gồm thời gian chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo yêu cầu tại các văn bản, thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội)

           

V. Các khoản phí, lệ phí theo quy định:     Chưa thu phí

_________________

 

Các tin đã đưa ngày: