Thư viện ảnh
Bộ Xây dựng
Wed, Day 13/07/2016 16:28 PM
Thông tư 15/2016/TTBXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực ngày 15/8/2016

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp thiết kế xây dựng đã được thẩm định thì sẽ nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định đó.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư 15/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 10/2012/TT-BXD và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư 19/2009/TT-BXD.

Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: