Thư viện ảnh
Sở Xây dựng HN
Tue, Day 19/10/2010 11:06 AM
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại sở xây dựng

Theo Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà nội (Ban hành kèm theo quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà nội).

 Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

  • Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: 39.783396

    Lịch nhận và trả hồ sơ cấp phép xây dựng:  Nhận hồ sơ và trả kết quả vào Thứ 2, 4 và Thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ)

      Trong thời gian : Sáng    : Từ 8h00  đến 11h00 ;  Chiều   : Từ 13h30 đến 16h00

- Tên phòng, ban có thẩm quyền giải quyết thủ tục: Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng - Sở Xây dựng

  •    Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  •    Điện thoại: 04.39784117

  Tài liệu kèm theo :  Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà nội (Ban hành kèm theo quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà nội


File gắn kèm04_2010_QD-UBND_10402806.pdf
Các tin đã đưa ngày: