Thư viện ảnh
Khu đô thị mới, Khu Công nghiệp
Wed, Day 30/03/2011 10:33 AM
Tổ hợp chung cư CT và DV khu đất N04

- Địa điểm                               : Khu đô thịi ĐN đường Trần Duy Hưng - HN

- Chủ đầu tư                            : Liên danh CĐT DA Đông Nam TDH 

- Giá trị hợp đồng                     : 833.577.000 VNĐ

- Thời gian thực hiện                 : 2009

- Nhiệm vụ công ty đảm trách     : Khảo sát địa kỹ thuật

Các tin đã đưa ngày: