Thư viện ảnh
Khu đô thị mới, Khu Công nghiệp
Mon, Day 01/11/2010 14:37 PM
Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại

Địa điểm xây dựng: 549 – Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu khu vực 1

Thời gian thực hiện: 2010

Quy mô: 17 tầng

Chủ trì : Trần Hoàng Minh

Thiết kế: Nguyễn Thị Bình Minh

              Bùi Thiên Hương

Các chỉ tiêu kỹ thuật khu đất:

- Diện tích khu đất quy hoạch xây dựng: 9442 m2

- Bao gồm:

+ Diện tích khu đất 1 (nhà dân lấn chiếm): 1837 m2

+ Diện tích khu đất 2 (phần đất để xây dựng công trình): 7605 m2

Trong đó:

- Diện tích xây dựng phần đế công trình: 3100 m2

- Diện tích xây dựng khối cao tầng: 2540 m2

- Diện tích xây dựng tầng hầm: 4900 m2

- Diện tích sàn tầng hầm: 9800 m2

- Diện tích cây xanh, sân đường nội bộ: 4505 m2

- Mật độ xây dựng phần đế công trình: 41%

- Mật độ xây dựng khối cao tầng: 33%

- Hệ số sử dụng đất: 5,2

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 39720 m2

- Tầng cao công trình: 4-17 tầng + 2 tầng hầm.

Các tin cũ hơn:
Các tin đã đưa ngày: