Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Thu, Day 26/08/2010 23:28 PM
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC Công ty TNHH một thành viên

  (URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION)  thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Căn cứ  vào  luật tổ chức HĐND và UBND, căn cứ vào luật doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999,căn cứ vào luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26-11-2003.

Căn cứ quyết định số 86/2003/QĐ - TT ngày 07/05/2003 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003-2005.
 
Căn cứ quyết định số  111/2004/QĐ - Ttg ngày 23 tháng 6 năm 2004 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án thành lập  tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 
Trụ sở chính:   27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:      (84.4) 37.731.544 Fax: (84.4) 37.731.544
Email:              vanthu_tctdtpthtdt@hanoi.gov.vn
Website:          http://udic.com.vn/

Các tin đã đưa ngày: