Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Sun, Day 29/08/2010 12:33 PM
Trang thiết bị, phương tiện chủ yếu

STT

Tên thiết bị

Số lượng (chiếc)

Ghi chú


I. Trang thiết bị văn phòng1

Máy Fax

01


2

Máy vi tính

22

Nối mạng ADSL cục bộ

3

Máy phô tô A0

01


4

Máy phô tô A3 -> A4

01


5

Máy chiếu

02


6

Thiết bị âm thanh

01


7

Máy in HP A0

01


8

Máy in màu A3

01


9

Máy in laze

09II. Trang thiết bị khảo sát đo đạc1

Máy toàn đạc điện tử

03


2

Máy thuỷ chuẩn NI 004

01III. Trang thiết bị khảo sát địa chất1

Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn (LAS- XD31)

01


2

Bộ máy nén tam niên

05


3

Cân điện tử

01


4

Cân phân tích

04


5

Lò nung

01


6

Máy cắt ứng biến

01


7

Máy khoan khảo sát địa chất GX-1T; GX-1TD; XY-1( 03 bộ)

03


8

Máy xuyên tĩnh Gauda

01


9

Dụng cụ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

05


10

Kích nén tĩnh KN-200

03


Các tin đã đưa ngày: