Thư viện ảnh
Văn phòng, Thương mại, Dịch vụ
Thu, Day 17/03/2011 14:41 PM
Trung tâm công nghệ thông tin

- Địa điểm                               : 14-16 Hàm Long – Hoàn KIếm – Hà Nội.

- Chủ đầu tư                            : Công ty thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội

- Giá trị hợp đồng                     :  107.827.000 VNĐ.

- Thời gian  thực hiện               : 2001

Các tin đã đưa ngày: