Thư viện ảnh
Văn phòng, Thương mại, Dịch vụ
Thu, Day 17/03/2011 14:21 PM
Trung tâm thương mại Tràng Thi

- Địa điểm                   :nhà 31b; 10b Hoàn Kiếm Hà Nội

- Chủ đầu tư                : Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi

- Vốn đầu tư                : 3,6 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện    : 2005

- Công việc đảm nhiệm: Gói thầu vật tư công trình,thiết bị điều hòa không khí


Các tin đã đưa ngày: