Thư viện ảnh
Nhà ở, Khách sạn
Fri, Day 01/04/2011 17:54 PM
Trung tâm TM và nhà ở Hà Nội HRCC

Trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội HRCC

- Địa điểm                             : Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

- Chủ đầu tư                         : Trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội

- Giá trị hợp đồng                 : 2.756.936.000VND

- Thời gian thực hiện             :  2007

Các tin đã đưa ngày: