Thư viện ảnh
Các Trung tâm thành viên
Tue, Day 31/08/2010 12:52 PM
Trung tâm Trắc địa bản đồ

Nội dung hoạt động đo đạc bản đồ của Trung tâm trắc địa bản đồ theo giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 251 Cục đo đạc bản đồ cấp ngày 29/11/2005 và bản đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 24/11/2005 là:

1.      Khảo sát, lập thiết kế mỹ thuật dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

2.      Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000;

3.      Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;

4.      Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;

5.      Xây dựng lưới tọa độ, cao độ địa chính cấp 1,2;

6.      Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV, cấp 1,2 phục phụ đo vẽ bản đồ địa hình;

7.      Xây dựng lưới thủy chuẩn hạng IV và kỹ thuật phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình;

8.      Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1/200, 1/500 và 1/1000;

9.      Quan trắc lún, nghiêng, biến dạng công trình;

10. Định vị công trình, cắm tim các loại tuyến, cắm mốc giới các loại;

11. Lập hồ sơ thửa đất phục vụ giải phóng mặt bằng;

12. Lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

13. Quy hoạch sử dụng đất.

Tổ chức nhân sự Trung tâm Trắc địa bản đồ: Tổng nhân sự trung tâm là 55 người trong đó có 13 kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm.

Giám đốc trung tâm

Nguyễn Ngọc Cừ

Kỹ sư trắc đia tại Hung Ga Ri
Các dự án đã và đang thực hiện:

TT

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện (năm)

1

Lập bản vẽ sơ đồ nhà đất phục vụ cấp GCNQSDD p1 q8 TP.HCM

TP Hồ Chí Minh

UBND p1Q8 TP HCM

2005

2

Lập bản vẽ sơ đồ nhà đất phục vụ cấp GCNQSDD p2 q8 TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

UBND p2Q8 TP HCM

2005

3

Khu nhà ở và HTKT trường học 181 Nguyễn Lương Bằng

Hà Nội

Cty ĐTPT nhà HN

2005

4

Chuyển giao công nghệ bản đồ trên nền AUTOCAD – R14 –Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

TT KTTN-MT Thái Bình

2005

5

Chuyển giao công nghệ bản đồ trên nền AUTOCAD – R14 – Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

2005

6

Đo lún chung cư cao tầng dự án “XD, khai thác lô đất 1905m2 – số 46 ngõ Lạc Trung B”

Hà Nội

Cty ĐTXDHN

2005

7

Lập Bản đồ địa chính toàn DT xã Thanh Vân – Thanh Ba – Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2005

8

Lập Bản đồ địa chính toàn DT xã Hanh cù – Thanh Ba – Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2005

9

Thẩm định Bản đồ địa chính Văn Đức – Gia Lâm (TĐ)

Hà Nội

BQLDA CCTDC

2005

10

Lập LCKTKT đo vẽ bản đồ và Xd hồ sơ địa chính xã Việt Tiến, xã Hương Mai – huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2005

11

XD lưới tọa độ địa chính cấp I, II xã Việt Tiến, xã Hương Mai – Huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2005

12

Lập DAĐT bs QHSDD 235 xã thuộc tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú  Thọ

2005

13

Đo vẽ bản đồ tyến kênh N17 từ cống 5 đến trạm bơm xã Hoàng Tân – huyện Yên Hưng – Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

BQLDA 2 – TX Quảng Ninh

2005

14

Đo lún nhà N4CD Khu Trung Hòa – Nhân Chính

Hà Nội

Cty ĐTPT nhà số 6

2005

15

Đo lún nhà N4AB Khu Trung Hòa – Nhân Chính

Hà Nội

Cty ĐTPT nhà số 6

2005

16

Đo lún nhà N3B Khu Trung Hòa – Nhân Chính

Hà Nội

Cty ĐTPT nhà số 6

2005

17

Đo lún nhà N3A Khu Trung Hòa

Hà Nội

Cty ĐTPT nhà số 6

2005

18

Đo đạc bản đồ địa chính 1/500 xã Vạn Phúc – Thanh Trì

Hà Nội

UBND xã Vạn Phúc – Thanh Trì

2005

19

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Hòa Tiến – huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2005

20

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Lô Giang – huyện Đông Hưng

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2005

21

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Điệp Nông – huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2005

22

Lập HS kỹ thuật thửa đất để phục vụ GPMB xã Tiên dược, Mai Đình, Quang Tiến huyện Sóc Sơn

Hà Nội

BQLDA huyện Sóc Sơn

2005

23

Đo vẽ BĐ xã Đoan Bái – huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2005

24

Lập Bản đồ địa chính huyện Hà Hòa + Thanh Ba  + TX Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2005

25

DD BĐ xã Phụ Khánh huyện Hạ Hòa

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2005

26

Nhà điều hành điện lực Tây Hồ (TVĐT)

Hà Nội

BQL lưới điện

2005

27

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Minh Hạc – huyện Hạ Hòa – Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2006

28

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Yên Kỳ - huyện Hạ Hòa – Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2006

29

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Ngọc Thiện huyện Tân Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2006

30

XD lưới tọa độ đo vẽ bản đồ địa chính cấp 2 xã Đoan Bái huyện Hiệp Hòa

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2006

31

Chỉnh lý bản đồ địa chính thị trấn Hưng Hà – Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

UBND thị trần Hưng Hà

2006

32

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

33

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

34

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Liên Hiệp huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

35

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Duyên Hải huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

36

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Văn Cẩm huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

37

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Minh Khai huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

38

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Dân Chủ huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

39

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Canh Tân huyện hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

40

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Thái Hưng huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

41

Đo vẽ bản đồ địa chính xã Tân Hòa huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2006

42

Thực hiện công tác cấp GCN QSDD quận 8 – TP.HCM


VP đăng ký QSDD

2006

43

Lập HS KT thửa đất phục vụ cấp GCNQSD đất xã Tả Thanh Oai – Thanh Trì

Hà Nội

Cty CP ĐTXD CN

2006

44

Lập LCKTKT đo vẽ bản đồ và XD hồ sơ địa chính xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan – huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2006

45

Đo đạc bản đồ địa chính xã Lang Sơn – huyện Hạ Hòa

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2007

46

Cắm mốc chỉ giới Cty Việt Mỹ

Hà Nội

Công ty CP Việt Mỹ

2007

47

ĐĐBĐ phục vụ DA đường dây 220KVA đất nối NĐ Sơn Động vào HTĐD

Quảng Ninh – Bắc Giang

TT KT Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

2007

48

Đo vẽ BĐ xã Chí Hòa huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở TB Môi trường Thái Bình

2007

49

Đo vẽ BĐ xã Hồng Lĩnh huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

50

Đo vẽ BĐ xã Văn Lang huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

51

Đo vẽ BĐ xã Hồng Minh huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

52

Đo vẽ BĐ xã Tây Đô huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

53

XD lưới tọa độ ĐC cấp 1,2 xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan và trích đo BĐĐC 1/1000 xã Minh Đức

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2007

54

Đo vẽ BĐĐC xã Thống Nhất – huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

55

Đo vẽ BĐĐC xã Bắc Sơn – huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

56

Đo vẽ BĐĐC xã Đông Đô huyện Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

57

Đo vẽ BĐĐC thị trấn An Bài – Quỳnh Phụ

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

58

Đo thủy chuẩn hạng IV TP Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

TT KT Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2007

59

Trích đo BĐĐC 1/2000 khu dân cư, khu QH chuyển đổi mục đích xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2007

60

Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 4 Thịnh Đán – TP Thái Nguyên Quy mô 45 ha. Tỷ lệL 1:500

Thái Nguyên

Phòng Quản lý đô thị Thành phố Thái Nguyên

2007

61

Đo vẽ Bản đồ địa chính 1/1000  KĐT sinh thái sinh vật Chương Mỹ

Hà Nội

Cty Tài nguyên HH tập đoàn Nam Cường

2008

62

Đo đạc lập BĐĐC thị trấn Hải Hà – huyện Hải Hà

Tỉnh Quảng Ninh

TT KT Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

2008

63

Trích lục chỉnh lý và trích đo địa chính phục vụ kiểm kê quỹ đất của tổ chức quản lý sử dụng trên địa bàn huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà

Tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

2008

64

Trích lục đo bổ sung các tổ chức đang QL, SD đất được NN giao, cho thuê theo 39/2007/CT-TTg huyện Khoái Châu

Tỉnh Hưng Yên

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên

2008

65

Đo vẽ BĐĐC xã Xuân Phú – huyện Yên Dũng

Tỉnh Bắc Giang

Phòng Tài nguyên và Môi trường Yên Dũng

2008

66

Trích lục đo bổ sung các tổ chức đang QL, SD đất được NN giao, cho thuê theo 39/2007/CT-TTg huyện Thanh Thủy

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2008

67

Trích lục đo bổ sung các tổ chức đang QL, SD đất được NN giao, cho thuê theo 39/2007/CT-TTg huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú thọ

2008

68

Lập LCKTKT, Đo vẽ BĐ ĐC xã Xuân Phú – Yên Dũng

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2008

69

XD lưới tọa độ xã Xuân Phú – Yên Dũng

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2008

70

Trích lục đo bổ sung các tổ chức đang QL, SD đất được NN giao, cho thuê theo 39/2007/CT-TTg huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2008

71

Tư vấn khải sát thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Phượng Lâu TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2008

72

Đo đạc lập BĐ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2008

73

Đo đạc lập BĐ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2008

74

Đo đạc lập BĐ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2008

75

Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Thanh Thủy

Tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

2008

76

Trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 khu dân cư, khu quy hoạch chuyển đổi mục đích xã Thượng Lan huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

2008

77

Đo vẽ bản đồ địa chính đất canh tác và các loại đất còn lại khu đo xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng

2008

78

Đo vẽ bản đồ địa chính đất canh tác và các loại đất còn lại khu đo xã Minh Đức, huyện Việt Yên

Tỉnh Bắc Giang

Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng

2008

79

Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập HSĐC 9 xã, thị trần gồm: Khoái Châu, Đong Kết, Bình Kiêu, Dân Tiến, Hồng Tiến, Tân Châu, Liên Khê, Đông Ninh huyện Khoái Châu – Hưng Yên (HY-T-005) thuộc DA hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai VN (DA VLAP) tỉnh Hưng Yên.

Tỉnh Thái Bình

BQLDA VLAP tỉnh Hưng Yên

2009

Các tin đã đưa ngày: