Thư viện ảnh
Các Trung tâm thành viên
Tue, Day 31/08/2010 12:29 PM
Trung tâm Tư vấn đầu tư và Hợp tác Quốc tế

Chức năng: Tư vấn lập dự án, thiết kế quy hoạch

Nhân sự :  

- Giám đốc trung tâm: Nguyễn Trần Lang

- Phó giám đốc trung tâm: Phạm Anh Tài

Các công trình tiêu biểu: 

Các tin đã đưa ngày: