Thư viện ảnh
Các Trung tâm thành viên
Tue, Day 31/08/2010 12:54 PM
Trung tâm Tư vấn quản lý dự án

1. Giám đốc trung tâm

- Giám đốc trung tâm do Giám đốc Công ty bổ nhiệm;

TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. Giới thiệu phòng ban:


Cán bộ trung tâm">- Điều hành và chịu trách nhiệm chính trước Pháp luật và trước Giám đốc Công ty về các hoạt động của Trung tâm;

- Chịu trách nhiệm chính đảm bảo các quyền lợi của người lao động làm việc trong Trung tâm.


Khung cảnh làm việc của trung tâm

2. Trưởng nhóm điều hành quản trị

- PGĐ TT ĐHQT do Giám đốc trung tâm bổ nhiệm;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về quản lý, điều hành Nhóm quản trị thực hiện các công việc về kế hoạch, tài chính, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ;

3. Trưởng nhóm điều hành sản xuất

- PGĐ TT ĐHSX do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về quản lý, điều hành Nhóm sản xuất thực hiện các Hợp đồng đưa về Trung tâm và lập, thực hiện các kế hoạch chất lượng đối với mỗi Hợp đồng.

 

II. Chức năng phòng ban

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu;

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Tư vấn chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.

 

III. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Tùng Lâm

Giám đốc trung tâm

2.

Phạm Minh Sơn

Phó giám đốc trung tâm

3

08  Cán bộ trung tâm

IV. Giới thiệu các dự án đã và đang thực hiện:

1.  Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

-          Tên công việc: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu.

-          Địa chỉ xây dựng: Lô số 8B Khu đô thị mới ngã 5 – Sân bay Cát Bi – Thành phố Hải Phòng.

-          Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

-          Thời gian thực hiện: Năm 2008 đến 2011;

-          Quy mô: Diện tích xây dựng: 2.506,8m2, tổng diện tích sàn: 19.495 m2, khối nhà làm việc chính 15 tầng nổi + 01 tầng hầm, khối nhà công cụ 3 tầng.

-          Toà nhà chính công trình được chia làm hai khối: Khối văn phòng làm việc gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi; khối nhà ăn, hội trường, kho hàng tạm giữ gồm 1 tầng hầm và  2 tầng nổi. Tổng chiều cao công trình 64,55m;

-          Nhà công vụ: 3 tầng, diện tích sản 549m2;

-          Nhà bảo vệ: 3 nhà diện tích mỗi nhà 13m2;

-          Cổng + hàng rào: dài 3939,43m;

-          Nhà để xe máy của khách: 59,6m2;

-          Khu vực sân, đường nội bộ, vườn cây cảnh: diện tích 5.670,9m2.

Một số hình ảnh về công trình:

2. Tên dự án: Trụ sở Hải quan cảng Nghi Sơn – Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

-          Tên công việc: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu

-          Địa chỉ xây dựng: Xã Hải Thượng, huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

-          Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

-          Thời gian thực hiện: Năm 2009, 2010.

-          Quy mô: Loại công trình và chức năng: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước.

-          Loại công trình và chức năng: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước.

-          Quy mô và đặc điểm khác:

-          Nhà làm việc + nhà công vụ: nhà 04 tầng, tổng diện tích sàn 2.610,0m2.

-          Nhà kho + Gara ô tô: nhà 01 tầng, diện tích sàn 167,0 m2.

-          Nhà trực bảo vệ: nhà 01 tầng, diện tích sàn: 34,0 m2.

-          Nhà để xe đạp, xe máy: nhà 01 tầng, diện tích sàn 95,0m2

-          Cổng, tường rào: loại tường đặc và loại hàng rào sắt thoáng.

-          Sân đường nội bộ, sân bãi kiếm hóa: diện tích 1.613,0 m2.

3.  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng Thủy sản Quảng Ninh – Trường Cao đẳng Thủy sản.

-          Tên công việc: Tư vấn đấu thầu;

-          Địa chỉ xây dựng: Xã Minh Thành – Huyện Yên Hưng – Tỉnh Quảng Ninh.

-          Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Thủy sản;

-          Thời gian thực hiện: Năm 2009;

-          Quy mô: Nhà làm việc và thí nghiệm: nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.321,0 m2

-          Nhà ở học sinh: nhà 1 tầng, diện tích 413,0 m2

-          Nhà thí nghiệm nuôi sinh khối tảo: nhà 1 tầng, diện tích 704,0 m2

-          San nền

-          Tường rào xây gạch, móng kè đá hộc

-          Cây xanh

-          Đường trong khu văn phòng bê tong XM, đường bê tong asphalt, vỉa hè, đường dạo

-          Điện ngoài nhà

-          Các công trình trên ao (hệ thống cống cấp thoát nước, mương cấp nước, trạm bơm)

-          Lát mái khu vực ao nuôi.

4. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu giáo dục thể chất – Trường Cao đăng Thủy Sản.

-          Tên công việc: Tư vấn đấu thầu;

-          Địa chỉ xây dựng: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

-          Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Thủy sản;

-          Thời gian thực hiện: Năm 2009;

-          Quy mô: Loại công trình: Công trình dân dụng, giao thong;

-          Cấp công trình: Công trình cấp IV, III;

-          Nhà giáo dục thể chất: Diện tích chiếm đất: 1.492 m2

-          Bể bơi. Diện tích chiếm đất: 1.870 m2;

-          Nhà để xe: Diện tích chiếm đất: 216 m2;

-          Nhà thường trực: Diện tích chiếm đất: 14 m2

-          Sân đường nội bộ, sân, tường rào: Diện tích xây dựng: 4.184 m2

-          Vườn hoa, cây xanh: Diện tích chiếm đất: 5.765 m2

-          Bãi để xe ô tô: Diện tích mặt sân: 803 m2

-          Hàng rào: Được tiến hành xây mới trong giai đoạn 2, dựa trên hình thức của hàng rào đã được xây dựng ở giai đoạn 1. Chiều dài của đoạn hàng rào mới: 552m

-          Sân bong: Diện tích mặt sân: 8.840 m2.

5. Tên dự án: Trung tâm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container tại cảng Hải Phòng.

-          Tên công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

-          Địa chỉ xây dựng: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;

-          Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

-          Thời gian thực hiện: Năm 2009, 2010;

-          Quy mô: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước;

-          Cấp công trình: Công trình cấp III;

-          Nhà làm việc: 5 tầng

-          Diện tích đất xây dựng: 415 m2

-          Diện tích đất sử dụng: 2.015 m2

-          Chiều cao nhà: 20,4 m

-          Chiều cao tầng: tầng 1 cao + 3m, các tầng 2,3,4,5 cao 3,6m/tầng.

Một số hình ảnh về công trình:

6. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp

-          Tên công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

-          Địa chỉ xây dựng: Khu chế công nghiệp Nomura thành phố Hải Phòng;

-          Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

-          Thời gian thực hiện: Năm 2009, 2011;

-          Quy mô: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước;

-          Cấp công trình: Công trình cấp III;

-          Nhà làm việc chính: 4 tầng; nhà bảo vệ, nhà xe hai bánh, sân đường nội bộ, bể nước ngầm, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện cho công trình, phòng cháy chữa cháy, chống sét, phòng chống mối cho công trình.

-          Diện tích đất xây dựng:693,4 m2

-          Tổng diện tích sàn: 2.559 m2.

7. Tên dự án: Công trình xây dựng Tòa nhà văn phòng cao tầng 63-71 Láng Hạ - Cục Phục vụ ngoại giao đoàn

-          Tên công việc: Tư vấn tổ chức thi tuyển kiến trúc

-          Địa chỉ xây dựng: 63-71 Láng Hạ

-          Chủ đầu tư: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;

-          Quy mô: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước.

8. Dự án xây dựng trường cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt.

- Trường cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyên đào tạo các nghành, nghề trong lĩnh vực phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trường có chức năng và nhiệm vụ đào tạo hệ cao đẳng nghề, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho đội ngũ nhân viên ngành du lịch dịch vụ.

- Quy mô dự án xây dựng trường: Trường được đầu tư xây dựng với diện tích 23.7ha, bao gồm các khu chức năng:

Khu học tập và làm việc.

khu ký túc xá sinh viên.

Khu liên doanh, liên kết đào tạo.

khu thể thao liên hợp.

khu khách sạn trường và các trung tâm thẩm định, thực hành nghề.

9. Tên dự án: Trung tâm sản xuất chương trình Đài truyền hình Việt Nam - Nha Trang

Địa điểm: Phường Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang.

Chủ đầu tư: Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam.

Diện tích tổng thể: 3000m2.

Diện tích trường quay: 1400 m2.

Diện tích khối điều hành: 800m2

Số tầng: 10 tầng

Năm triển khai: 2014.

Công việc chính: Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát; Tư vấn đấu thầu.

Một số hình ảnh dự án

10. Dự án Trường trung cấp múa TP Hồ Chí Minh.

Địa điểm: 155b - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP Hồ Chí Minh - Quận 3.

Diện tích: 700m2 - 6 tầng

Năm bắt đầu: 2013

Công việc chính:

Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát; Tư vấn đấu thầu.

Một số hình ảnh dự án
Các tin đã đưa ngày: