Thư viện ảnh
Các Trung tâm thành viên
Tue, Day 31/08/2010 12:19 PM
Trung tâm Tư vấn thiết kế 4

Chức năng phòng ban:      

Tư vấn thẩm tra công trình Dân Dụng và Công Nghiệp. 

Tư vấn thiết kế công trình Dân Dụng và Công Nghiệp.

Tư vấn kết cấu công trình Dân Dụng và Công Nghiệp.

Tư vấn , lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hợp tác với tư vấn nước ngoài với vai trò tư vấn địa phương.

Nhân sự :

  - Giám đốc trung tâm :                 KS. Ngô Thanh Hùng

  - Nhân viên thiết kế :                   04 người

Giới thiệu các dự án tiêu biểu đã làm:

* Xây dựng quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố tại ô đất CT10 –Khu  đô thị mới Tây Nam Kim Giang I – Hà Nội

Địa điểm: Phường Hạ Đình– Quận Thanh Xuân, phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai và xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư : Sở xây dựng hà nội.

- Đại diện chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư.

•         Chủ trì thiết kế:

            Kts .Phùng Quốc Nam

•         Nhóm kiến trúc:

            Kts .Vũ Xuân Quý

•         Nhóm kết cấu:

            Ks .Ngô Thanh Hùng

            Ks .Vũ Thị Ngọc Minh

            Ks .Nguyễn Tuấn Hải

•         Nhóm cơ điện và htkt:

            Ks .Nguyễn Minh Tiến

            Ks .Ngô Huyền Châu

Quy mô và các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

của công trinh như sau:

 

1.

Tổng diện tích ô đất nghiên cứu lập dự án (giới hạn bởi các mốc G10,G11,G12,G13,G20,G19,G10):

4.486

m2

2.

Diện tích xây dựng công trình

1.580

m2

3.

Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính diện tích sàn tầng hầm, các tầng kỹ thuật):

30.253

m2

 

Bao gồm:

 

 

a.

Diện tích sàn khu thương mại dịch vụ:

1.214

m2

b.

Diện tích sàn khu văn phòng:

7.947

m2

c.

Diện tích sàn căn hộ:

15.218

m2

d.

Diện tích sàn giao thông và kỹ thuật các tầng:

5.874

m2

4.

Mật độ xây dựng:

35,2

%

5.

Tầng cao công trình:

7-21

Tầng

 

Bao gồm:

 

 

a.

Khối thương mại dịch vụ, văn phòng:

07

Tầng

b.

Khối căn hộ:

14

Tầng

6.

01 tầng hầm có diện tích:

3.659

m2

7.

02 Tầng kỹ thuật (tại cốt +28,5m và cốt +78,6m)

 


8.

Cấp công trình:

Cấp

I

9.

Bậc chịu lửa:

                                             Mặt đứng công trình


Bậc

I 

Các tin đã đưa ngày: