Thư viện ảnh
Các Trung tâm thành viên
Tue, Day 31/08/2010 12:38 PM
Trung tâm Xây dựng Môi trường và Hạ tầng đô thị

1.Chức năng

-       Tư vấn lập dự án.

-       Tư vấn quản lý dự án.

-       Tư vấn giám sát.

-       Thiết kế các hệ thống cơ điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp

-       Thiết kế hạ tầng kĩ thuật đô thị.

-       Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, cấp thoát nước ngoài nhà.

-       Thiết kế kết cấu công trình.

-       Thực hiện các nhiệm vụ Đánh giá tác động môi trường phục vụ công tác lập dự án đầu tư

xây dựng cơ bản.

-       Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, thẩm tra, tư vấn đấu thầu trong các lĩnh vực của trung tâm.

-       Tổ chức thi công các công việc liên quan tới lĩnh vực hoạt động.

Phát triển tới các thị trường Chủ đầu tư là các pháp nhân có yếu tố nước ngoài.

2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

Kỹ sư điều hòa thông gió

03

 

Kỹ sư cấp thoát nước

02

 

Kỹ sư điện nặng

03

 

  1.  4

Kỹ sư điện nhẹ

02

 

Kỹ sư kinh tế xây dựng

01

 

Kỹ sư thực hiện ĐTM

01

 

Kế toán văn phòng

01

 

Kỹ sư kết kếu

15

 

Kỹ sư hiện trường

02

 

 

Tổng cộng

30

 

3. Các dự án đang thực hiện

-       Thiết kế hệ thống cơ điện cho dự án Vinhome lake side Lô E1.3 Phạm Hùng Cầu Giấy

-       Thiết kế hệ thống cơ điện tòa nhà văn phòng số 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

-       Thẩm tra Dự toán công trình nhà chung cư Thành Thái – thành phố Hồ Chí Minh

-       Thẩm tra dự toán hạng mục kết cấu hầm tòa nhà 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân , Hà Nội.

-       Thẩm tra thiết kế thi công + dự toán hạng mục gói thầu số 1, dự án Cơ sở làm việc CAH Than Uyên thuộc CAT Lai Châu.

-       Thẩm tra Báo cáo kinh tế kĩ thuật công trình Cải tạo xây dựng, trang trí nội thất cho Trụ sở làm việc BaoViet Bank Chi nhánh Hải Phòng.

Các tin đã đưa ngày: