Thư viện ảnh
Văn phòng, Thương mại, Dịch vụ
Wed, Day 30/03/2011 09:37 AM
TT kiểm tra hh xnk bằng máy soi container


Trung tâm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container tại cảng Hải Phòng.

-          Tên công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

-          Địa chỉ xây dựng: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;

-          Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

-          Thời gian thực hiện: Năm 2009, 2010;

-          Quy mô: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước;

-          Cấp công trình: Công trình cấp III;

-          Nhà làm việc: 5 tầng

-          Diện tích đất xây dựng: 415 m2

-          Diện tích đất sử dụng: 2.015 m2

-          Chiều cao nhà: 20,4 m

-          Chiều cao tầng: tầng 1 cao + 3m, các tầng 2,3,4,5 cao 3,6m/tầng.

Một số hình ảnh về công trình:

Các tin đã đưa ngày: