Thư viện ảnh
Khu đô thị mới, Khu Công nghiệp
Mon, Day 28/03/2011 18:20 PM
Tư vấn giám sát gói thầu HTkT 36 ha, TĐC

Tư vấn giám sát gói thầu hạ tầng kỹ thuật 36 ha, tái định cư khu công nghệ cao Hòa Lạc 

- Tên dự án: Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Lạc

- Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội

- Chủ đầu tư: BQL Đầu tư phát triển các cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Sở Công thương Hà Nội

- Nguồn vốn: Ngân sách

- Giá trị HĐ: 672.000.000 đồng

- Thời gian thực hiện: Năm 2009

- Quy mô dự án:

            + Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 36ha khu tái định cư công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội

Các tin đã đưa ngày: